Veková štruktúra zvolených poslancov podľa samosprávnych krajov


Samosprávny kraj Počet zvolených poslancov podľa vekovej štruktúry Priemerný vek Veková štruktúra zvolených poslancov v %
Spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac Spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac
Bratislavský kraj440924114710.780.002.205.882.69
Trnavský kraj40012514509.800.000.246.123.43
Trenčiansky kraj450429124911.020.000.987.102.94
Nitriansky kraj540232205213.230.000.497.844.90
Žilinský kraj570328265113.970.000.736.866.37
Banskobystrický kraj491228185112.000.240.496.864.41
Prešovský kraj620341184915.190.000.7310.044.41
Košický kraj570233225113.970.000.498.085.39
Spolu za SR40812624014150100.000.246.3758.8234.55

Posledná aktualizácia: 14.11.2013 09:57:12