Veková štruktúra kandidátov na predsedu podľa samosprávnych krajov


Samosprávny kraj Počet kandidátov na predsedu podľa vekovej štruktúry Priemerný vek Veková štruktúra kandidátov na predsedu v %
Spolu 25-34 35-54 55 a viac Spolu 25-34 35-54 55 a viac
Bratislavský kraj121744918.181.5110.606.06
Trnavský kraj6132489.091.514.543.03
Trenčiansky kraj6042499.090.006.063.03
Nitriansky kraj70435110.600.006.064.54
Žilinský kraj5023587.570.003.034.54
Banskobystrický kraj112544816.663.037.576.06
Prešovský kraj91625013.631.519.093.03
Košický kraj103344515.154.544.546.06
Spolu za SR668342449100.0012.1251.5136.36

Posledná aktualizácia: 14.11.2013 09:57:12