Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Meno NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Priezvisko NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Titul NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Vek NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Zamestnanie NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Obec NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Politický subjekt NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Poznámka NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 142 resp. 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.