Územné členenie

Vybrať obsah

Kód kraja NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Názov kraja NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet volebných obvodov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie. Počet volených poslancov NezoradenĂ˝ stÄşpec - pouĹľije vzostupnĂ© zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.