Nové voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Január 2018

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 255/2017 Z. z. zo dňa 20. októbra 2017 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 27. januára 2018.

Október 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 91/2017 Z. z. zo dňa 18. apríla 2017 a rozhodnutím č. 167/2017 Z. z. zo dňa 23. júna 2017 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 14. októbra 2017.

Apríl 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 304/2016 Z. z. zo dňa 14. novembra 2016 a rozhodnutím č. 349/2016 Z. z. zo dňa 14. decembra 2016 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 8. apríla 2017.

November 2016

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 160/2016 Z. z. zo dňa 19. apríla 2016 a rozhodnutím č. 230/2016 Z. z. zo dňa 29. júla 2016 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 5. novembra 2016.

Apríl 2016

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 291/2015 Z. z. zo dňa 30. októbra 2015 a rozhodnutím č. 363/2015 Z. z. zo dňa 3. decembra 2015 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 9. apríla 2016.

Október 2015

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 138/2015 Z. z. zo dňa 17. Júna 2015 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 24. októbra 2015.

Jún 2015

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 45/2015 Z. z. zo dňa 10. marca 2015 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 13. júna 2015.

Marec 2015

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 332/2014 Z. z. zo dňa 26. novembra 2014 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 7. marca 2015.