Výsledky za obce, v ktorých sa konali nové voľby

Január 2018

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Október 2017

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Apríl 2017

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

November 2016

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Apríl 2016

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Október 2015

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Jún 2015

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát

Marec 2015

Súbory vo formáte xlsx

Súbory vo formáte ods

Súbory vo formáte pdf

Názov súboruxlsxodspdf
Bez dát