Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 128/2019 Z. z. zo dňa 13. mája 2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb určil na sobotu 21. septembra 2019.

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 349/2018 Z. z. zo dňa 3. decembra 2018 a č. 27/2019 Z. z. zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb určil na sobotu 13. apríla 2019.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.