Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné výsledky volieb podľa územného členenia

Počet volených a zvolených poslancov a starostov

Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

- – voľby starostu sa v obci nekonali

Počet voličov a účasť

Obvod Počet obcí,
v ktorých sa
konali voľby
Počet
zapísaných
voličov
Počet
vydaných
obálok
Účasť
voličov v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
do zastupiteľstva
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
starostu
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Poznámky a vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.
  •  
  • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
  • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán, nezávislý kandidát alebo kandidát bez politickej príslušnosti.
  • Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
  • Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
  • NEKA – nezávislý kandidát alebo kandidát bez politickej príslušnosti.
  • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 174, resp. 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.