Všeobecné informácie

zoznam politických strán

zoznam okresov

zoznam obcí

  Definitívne výsledky hlasovania

Podiel starostov obcí, primátorov miest starostov mestských častí zvolených za najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávislých kandidátov v SR

Podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev za najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávislých kandidátov v SR

Účasť voličov v jednotlivých okresoch

Podiel NEKA pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Podiel HZDS pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Podiel SMK-MKP pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Podiel KDH pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Podiel SDĽ pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Podiel SDKÚ pre zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí

Súhrnné výsledky volieb podľa okresov a za SR

Výsledky volieb v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice

Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR

Zvolení primátori hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov

Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR

Počet a podiel poslancov zvolených do mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov

Zvolení starostovia obcí, primátori miest a starostovia mestských častí  primator.xls a starosta.xls

Počet poslancov zvolených do mestského zastupiteľstva v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov