Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo 6. júla 2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby sa vykonali v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.