List of Political Parties

Party Code Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Party Name Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Party Abbreviation Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.