Voľba prezidenta '99 - Návod Úvodná stránka Index
Stránky volebného webu sú optimalizované pre rozlíšenie 800 x 600 px. Odporúčame nastaviť si čo najmenšiu veľkosť písma, pretože väčšina výstupov je obsiahla.
Testované v : Internet Explorer 3, Internet Explorer 4.01, Netscape 3 Gold, Netscape 4.03, Opera 3.60b3
HTML : 3.2, 4; využitie CSS pre formátovanie stránok (najlepšie zobrazenie : IE4, Opera)
Databázové výstupy sú vytvárané dynamicky, pri požiadavke užívateľa o danú stránku. Väčšinu tabulárnych výstupov je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca v tabuľke. Legenda k stĺpcom tabuliek je prístupná vpravo v hornej lište (LEGENDA). Otvára sa v novom okne prehliadača, v IE4 v "popup" okne.
Najnovšie dáta získate po obnovení danej stránky (REFRESH, RELOAD).
K navigácii slúži horná lišta, kde pomocou symbolov a sa dostanete na domovskú stránku resp. index. V prípade, že k stránke existujú ďalšie stránky s podobnou tématikou (napr. k tabuľke graf, či mapa), nájdete k nim odkazy v hornej lište ("Pozri tiež : .....")
V dolnej časti stránky sú taktiež odkazy na domovskú (úvodnú) stránku, index, tento návod a stránku s ďalšími odkazmi (links).
Na konci stránky nájdete e-mail na tvorcov stránky (www-info) a na Informačný servis ŠÚ SR. Otázky technického rázu, všetky pochvaly :-) (či kritiku) na stránky posielajte na www-info. Ak máte záujem o zaslanie konkrétnych dát, v inom formáte (XLS, TXT, ...), či dát, ktoré sa na týchto stránkach nenachádzajú, smerujte Vaše žiadosti na Informačný servis ŠÚ SR.
Želáme príjemné surfovanie po našich stránkach ...

Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h