Voľba prezidenta '99 Úvodná stránka Index

19.marca 1999 rozhodol predseda Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č.46 /1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov. Dňa 15.mája 1999 sa uskutoční v SR prvé kolo prezidentských volieb.
Deň konania voľby určil na sobotu 15. mája 1999. V prípade, že ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta SR na sobotu 29. mája 1999.
Víťazom voľby prezidenta SR sa stal Ing. Rudolf Schuster CSc. Dr.h.c.


Tieto stránky vznikli za účelom oboznámenia širšej verejnosti :
 • so všeobecnými informáciami týkajúcimi sa volieb :
 • s výsledkami volieb :
  • s výsledkami prvého kola volieb
   • Súhrnné výsledky hlasovania
   • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
   • Účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele)
  • s výsledkami druhého kola volieb
   • Súhrnné výsledky hlasovania a počet a podiel platných hlasov
   • Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov za SR
   • Účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele)

Výsledky voľby prezidenta nájdete vo forme tabuliek, grafov (koláčové, stĺpcové) a máp.


Úvodná stránka | Index | Návod
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h