Menu

 

Register kandidátov

Meno Priezvisko Titul Povolanie Obec Platnosť
 Stanislav  Bernát  Ing.  primátor mesta Martin  Martin  1
 Martin  Bútora  Doc., PhDr.  výskumný pracovník  Bratislava  1
 Ivan  Gašparovič  Doc., JUDr., CSc.  vysokoškolský učiteľ  Bratislava  1
 Jozef  Kalman  RSDr.  politológ  Bratislava  1
 Ján  Králik  Ing., CSc.  primátor mesta Banská Bystrica  Banská Bystrica  1
 Július  Kubík    žurnalista-analytik  Poprad  1
 Eduard  Kukan  JUDr.  diplomat  Bratislava  1
 Vladimír  Mečiar  JUDR., Dr.h.c.  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  Bratislava  1
 František  Mikloško  RNDr.  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  Bratislava  1
 Ľubomír  Roman  Mgr. Art.  predseda Bratislavského samosprávneho kraja  Bratislava  2
 Rudolf  Schuster  Ing., PhD.  stavebný inžinier  Košice  1
 Jozef  Šesták  Ing., PhD.  diplomat  Bratislava  1

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004