Menu

 

Register kandidátov, 2.kolo

Meno Priezvisko Titul Povolanie Obec Platnosť
 Vladimír  Mečiar  JUDR., Dr.h.c.  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  Bratislava  1
 Ivan  Gašparovič  Doc., JUDr., CSc.  vysokoškolský učiteľ  Bratislava  1

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004