Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019.

Ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky bol určený na sobotu 30. marca 2019.

Voľby sa konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.