Všeobecné informácie

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Titul Vek Zamestnanie Obec Poznámka
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Vysvetlivky:

  • Podiel platných hlasov – podiel platných hlasov kandidáta z platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.
  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.
  • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
  • X – kandidát sa vzdal kandidatúry podľa § 104 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • P - postupujúci kandidát.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.