Referendum 2023

Vyhlásenie referenda

Na základe petície občanov, prijatej 24. augusta 2022, prezidentka Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila referendum.

Deň konania referenda určila na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu a zabezpečenie referenda a spracovanie výsledkov hlasovania v referende

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu a zabezpečenie referenda a spracovanie výsledkov hlasovania v referende.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.