Špeciálne volebné okrsky

V zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa pre každý okres Slovenskej republiky vytvára jeden špeciálny volebný okrsok. V špeciálnom volebnom okrsku hlasujú voliči, ktorí sa z dôvodu ochorenia Covid-19 nachádzajú v karanténe a požiadali v zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálny spôsob hlasovania. V prípade, že v okrese nepožiadal o špeciálny spôsob hlasovania v referende žiaden z oprávnených voličov, sa podľa § 4 ods. 12 zákona č. 395/2022 Z. z. hlasovanie v špeciálnom volebnom okrsku v danom okrese nekonalo.

Okres Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Konanie hlasovania Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.