Územné členenie

Vybrať obsah

Kód kraja Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Názov kraja Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volebných okrskov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.