• Kontaktujte nás:

    Prípadné otázky a komentáre zasielajte na e-mailovú adresu informačného servisu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

    info@statistics.sk

    www.statistics.sk