Od 1. 7. 2015 podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnimkou sú nové voľby do orgánov samosprávy obcí konané v rokoch 2014 až 2018, ktoré naďalej upravuje predchádzajúci zákon č. 346/1990 Zb.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – 2026

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 384/2022 Z. z. zo dňa 22. novembra 2022 a č. 475/2022 Z. z. zo dňa 19. decembra 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 41/2023 Z. z. zo dňa 9. februára 2023 zrušil vyhlásenie volieb starostu obce Terany, okres Krupina a rozhodnutím č. 73/2023 Z. z. zo dňa 3. marca 2023 zrušil vyhlásenie volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce, okres Levice.

Deň konania volieb určil na sobotu 25. marca 2023.

Prezentácia výsledkov

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

1990

1992

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

2020

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

1999

2004

2009

2014

2019

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

2001

2005

2009

2013

2017

2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Nové voľby 2014-2018

Nové voľby 2018-2022

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

2004

2009

2014

2019

REFERENDÁ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

2000

2003

2004

2010

2015

2023

  • Kontaktujte nás:

    Prípadné otázky a komentáre zasielajte na e-mailovú adresu informačného servisu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

    info@statistics.sk

    www.statistics.sk