Od 1. 7. 2015 podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnimkou sú nové voľby do orgánov samosprávy obcí konané v rokoch 2014 až 2018, ktoré naďalej upravuje predchádzajúci zákon č. 346/1990 Zb.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

1990

1992

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

2020

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

1999

2004

2009

2014

2019

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

2001

2005

2009

2013

2017

2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Nové voľby 2014 – 2018

Nové voľby 2018 – 2022

Nové voľby 2022 – 2026

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

2004

2009

2014

2019

REFERENDÁ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

2000

2003

2004

2010

2015

2023

  • Kontaktujte nás:

    Prípadné otázky a komentáre zasielajte na e-mailovú adresu informačného servisu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

    info@statistics.sk

    www.statistics.sk