Zloženie zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom krajiZloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji

Volebný obvod, meno a priezviskoSkratka politickej strany alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasov
Bytča  
   
Štefan PuckoĽS-HZDS,P SNS,ZSNS771
Peter WeberDS,KDH,SDKÚ948
   
Čadca  
   
Pavol FaktorDS,KDH,SDKÚ1 642
Jozef GrapaANO,HZD,SNS,SMER1 765
Milan GuraDS,KDH,SDKÚ1 732
Pavol HoleštiakANO,HZD,SNS,SMER1 494
Jozef KanabaANO,HZD,SNS,SMER1 683
Ján KožákDS,KDH,SDKÚ1 658
Jozef MarecNEKA1 747
Ján PodmanickýANO,HZD,SNS,SMER2 664
   
Dolný Kubín  
   
Ivan BudiakANO,HZD,SNS,SMER1 996
Ján KapalaDS,KDH,SDKÚ1 493
Peter ŠulejDS,KDH,SDKÚ1 484
   
Kysucké Nové Mesto  
   
Milan OčkoĽS-HZDS,P SNS,ZSNS1 656
Ján PokrivkaDS,KDH,SDKÚ1 251
Jana SvrčkováNEKA1 523
   
Liptovský Mikuláš  
   
Ladislav AndreánskyANO,HZD,SNS,SMER1 670
Milan KružliakDS,KDH,SDKÚ1 438
Ján KuskaDS,KDH,SDKÚ1 382
Peter PethöANO,HZD,SNS,SMER1 616
Jozef RepaskýDS,KDH,SDKÚ1 936
Alexander SlafkovskýDS,KDH,SDKÚ2 402
   
Martin  
   
Katarína AdamicováOKS1 600
Peter BelicaDS,KDH,SDKÚ1 893
Ladislav BevilaquaDS,KDH,SDKÚ2 058
Peter KašubaNEKA1 582
Alexander LilgeANO,HZD,SNS,SMER2 674
Viliam MajdaDS,KDH,SDKÚ1 598
Jozef OrszághANO,HZD,SNS,SMER1 666
František VýrostkoĽS-HZDS,P SNS,ZSNS2 129
   
Námestovo  
   
Jozef DjubekANO,HZD,SNS,SMER1 696
František PoletaNEKA1 956
Jozef StrakaDS,KDH,SDKÚ2 537
Ján ŠkombárDS,KDH,SDKÚ3 010
Milan VrábeľĽS-HZDS,P SNS,ZSNS2 068
   
Ružomberok  
   
Stanislav BellaDS,KDH,SDKÚ2 451
Dušan LaukoANO,HZD,SNS,SMER1 927
Ján OndrejkaDS,KDH,SDKÚ2 598
Jozef RizmanDS,KDH,SDKÚ2 112
Michal SlašťanDS,KDH,SDKÚ2 749
   
Turčianske Teplice  
   
Milan LitvaANO,HZD,SNS,SMER863
   
Tvrdošín  
   
František AdamčákDS,KDH,SDKÚ1 666
Rudolf PitákĽS-HZDS,P SNS,ZSNS1 839
Ivan ŠaškoANO,HZD,SNS,SMER2 399
   
Žilina  
   
Ľubomír BažíkNEKA3 171
Peter BelinskýDS,KDH,SDKÚ3 803
Peter DobešDS,KDH,SDKÚ4 132
Mária GašicováDS,KDH,SDKÚ4 248
Ivan ChabanDS,KDH,SDKÚ4 218
Jozef CholujDS,KDH,SDKÚ3 417
Juraj MarkoDS,KDH,SDKÚ3 667
Tibor MintálDS,KDH,SDKÚ3 589
Pavel PavlásekDS,KDH,SDKÚ3 683
Ján SágaDS,KDH,SDKÚ3 216
Ján SlotaANO,HZD,SNS,SMER4 385
Andrej SočuvkaDS,KDH,SDKÚ6 187
Štefan ZelníkANO,HZD,SNS,SMER3 807
   

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005