Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. zo dňa 8. januára 2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 23. marca 2024.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky bol určený na sobotu 6. apríla 2024.

Prezentácia výsledkov

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

1990

1992

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

2020

2023

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

1999

2004

2009

2014

2019

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

2001

2005

2009

2013

2017

2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Nové voľby 2014 – 2018

Nové voľby 2018 – 2022

Nové voľby 2022 – 2026

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

2004

2009

2014

2019

REFERENDÁ

- do 30. 6. 2015 upravoval Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

2000

2003

2004

2010

2015

2023

  • Kontaktujte nás:

    Prípadné otázky a komentáre zasielajte na e-mailovú adresu informačného servisu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

    info@statistics.sk

    www.statistics.sk