Pridelenie mandátov politickým stranám


Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície, ktoré splnili podmienku pre pridelenie mandátov v EP
(t. j. získali najmenej 5 % platných hlasov)
439 522
Počet mandátov pre SR v EP (zákonom stanovený počet)
13
Republikové volebné číslo (RVČ)
31 394


Politická strana
Počet kandidátov
Počet platných hlasov
Počet
mandátov
pridelených
podľa RVČ
Zostatok
platných
hlasov
po delení RVČ
Mandáty
odpočítané
na základe
zostatku
platných
hlasov
Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných
hlasov
Pridelené mandáty spolu
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana1338 31616 922001
Kresťanskodemokratické hnutie1374 108211 320002
SMER - sociálna demokracia13135 08949 513004
MOST - HÍD1332 70811 314001
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti1341 829110 435001
Sloboda a Solidarita1337 37615 982001
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana1343 467112 073012
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja1336 62915 235001
Spolu104439 5221262 7940113