Všeobecné informácie týkajúce sa volieb do NR SR v roku 1998 :

ZÁKON zverejnený text Zákona č. 80/1990 Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady, aj vo formáte MS Word 95/97
METODIKA metodika volieb (veľkosť je cca 130 kB), aj vo formáte MS Word 95/97
POLITICKÉ STRANY zoznam politických strán a hnutí zúčastňujúcich sa volieb
OKRESY zoznam okresov SR
Tu si môžete pozrieť schému členenia SR na kraje.
Tu si môžete pozrieť schému členenia SR na okresy.
Informácia pre voliča - práva a povinnosti pri volebnom akte.

 

 
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998