Definitívne výsledky hlasovania

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Politický subjekt Počet
platných hlasov
Podiel
platných hlasov v %
Kandidát
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platné hlasy odovzdané pre zvolených predsedov samosprávnych krajov

Pre zobrazenie planých hlasov za volebné obvody kliknite na graf príslušného kraja

Podiel hlasov zvolených predsedov podľa územného členenia

Hlasy pre predsedov v jednotlivých krajoch

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
  • Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
  • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
  • NEKA – nezávislý kandidát.
  • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.