Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – 2026

Vyberte termín konania volieb


Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 387/2023 Z. z. zo dňa 2. októbra 2023 a č. 431/2023 Z. z. zo dňa 10. novembra 2023 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb určil na sobotu 10. februára 2024.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 138/2023 Z. z. zo dňa 24. apríla 2023 a č. 206/2023 Z. z. zo dňa 8. júna 2023 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb určil na sobotu 9. septembra 2023.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predseda NR SR svojimi rozhodnutiami č. 384/2022 Z. z. zo dňa 22. novembra 2022 a č. 475/2022 Z. z. zo dňa 19. decembra 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 41/2023 Z. z. zo dňa 9. februára 2023 zrušil vyhlásenie volieb starostu obce Terany, okres Krupina a rozhodnutím č. 73/2023 Z. z. zo dňa 3. marca 2023 zrušil vyhlásenie volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce, okres Levice.

Deň konania volieb určil na sobotu 25. marca 2023.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.