Kontakty

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C

840 05 Bratislava 45

slovak.statistics.sk

Informačný servis

telefón: +421 2 50236 335, +421 2 50236 339, +421 2 50236 425

e‑mail: info@statistics.sk

Obsahový správca a technický prevádzkovateľ

V prípade problémov s obsahom alebo prístupnosťou služby kontaktujte obsahového správcu a technického prevádzkovateľa.

e-mail: volby@statistics.sk

Informácie k predchádzajúcim voľbám

volby.statistics.sk