Súhrnné výsledky hlasovania

Vyberte termín konania volieb


Počet volených a zvolených poslancov a starostov

Vybrať obsah

Územný obvod Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bol zvolený starosta Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zvolených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát
obec – obec, mesto alebo mestská časť
politický subjekt – politická strana, politické hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát
starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti
* – nebol zvolený starosta obce
- – voľby starostu sa v obci nekonali

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Územný obvod Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zapísaných voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zúčastnených voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Účasť voličov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet odovzdaných obálok Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel odovzdaných obálok v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
počet odovzdaných obálok – počet voličov, ktorí odovzdali obálku
počet zapísaných voličov – počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
počet zúčastnených voličov – počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
podiel odovzdaných obálok – podiel voličov, ktorí odovzdali obálku
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti

Počet a podiel zvolených starostov a poslancov podľa jednotlivých politických subjektov za SR

Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet starostov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel starostov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát
politický subjekt – politická strana, politické hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta
Upozornenie Výsledky volieb budú zverejnené po potvrdení zápisnice štátnou komisiou.