Výsledky hlasovania podľa obcí

Vyberte termín konania volieb


Vyhľadať obec

Dostupné výsledky volieb za vašu obec nájdete prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania.


Upozornenie V obci nebolo možné vyhotoviť zápisnicu miestnej volebnej komisie. Voľby v obci sa budú opakovať.
Upozornenie V obci sa nekonali voľby starostu ani obecného zastupiteľstva.
Upozornenie V obci sa nekonali voľby do obecného zastupiteľstva.
Upozornenie V obci sa nekonali voľby starostu.
Upozornenie Starosta obce nebol zvolený.
Zvolený starosta - -
- získaných hlasov
- získaných hlasov
  0 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
- účasť voličov
- zapísaných voličov
- zúčastnených voličov
- odovzdaných obálok
Vysvetlivky k použitým pojmom
odovzdaných obálok – počet voličov, ktorí odovzdali obálku
zapísaných voličov – počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
zúčastnených voličov – počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

Platné hlasy pre kandidátov na starostu

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu

Poradie na hlasovacom lístku Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Meno Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Priezvisko Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel platných hlasov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Poznámka
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát
politický subjekt – politická strana, politické hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 174 resp. 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
- volených poslancov
- zvolených poslancov

Zvolení poslanci a náhradníci

Meno Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Priezvisko Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Volebný obvod v obci Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Poznámka Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát
politický subjekt – politická strana, politické hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát
Upozornenie Výsledky volieb budú zverejnené po potvrdení zápisnice štátnou komisiou.