Definitívne výsledky hlasovania

Dostupné výsledky volieb za vašu obec nájdete prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania.

Úplné výsledky za obec,
vrátane výsledkov všetkých kandidátov na poslancov, má Štatistický úrad SR k dispozícii len v tom prípade, ak na ich výpočet obec použila Integrovaný volebný informačný systém Štatistického úradu SR.

Pre ostatné obce sú výsledky zvolených poslancov zastupiteľstiev s počtom platných hlasov publikované v súboroch na stiahnutie.

-
zapísaných
voličov
-
vydaných
obálok
-
odovzdaných
obálok
-
platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Politický
subjekt
Počet
platných
hlasov
Podiel
platných
hlasov v %
Kandidát
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.
-
platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
-
-

Zoznam zvolených poslancov

Meno Priezvisko Politický subjekt Volebný obvod v obci Počet
platných
hlasov
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Počet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektov

Politický subjekt Počet
poslancov
Podiel
poslancov v %
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Poznámky a vysvetlivky:

 • Úplné výsledky za obec, vrátane výsledkov všetkých kandidátov na poslancov, má Štatistický úrad SR k dispozícii len v tom prípade, ak na ich výpočet obec použila Integrovaný volebný informačný systém Štatistického úradu SR.
 • Výsledky za mesto Bratislava a mesto Košice sú uvedené osobitne, nie sú zahrnuté do sumárnych výsledkov.
 • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa pohlavia.
 • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.
 •  
 • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
 • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
 • Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
 • Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
 • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
 • NEKA – nezávislý kandidát.
 • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 174 resp. 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.