Voľba prezidenta '99 - spolupracujúce organizácie - co-operating organisations Úvodná stránka Index

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky Software pre spracovanie volebných výsledkov na úrovni okresu a republiky, príprava publikácie. Návrh a prezentácia www stránok s predvolebnými informáciami a definitívnymi volebnými výsledkami na Internete.
PVT, Podnik vypoctovej techniky Poskytovanie sieťových služieb pre ŠÚ SR, spolupráca pri spracovaní volebných výsledkov.

Úvodná stránka | Index | Návod
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h