Voľba prezidenta '99 - Index (SiteMap) Úvodná stránka Index
Informácie | 1. kolo | 2. kolo | Ostatné
INFORMÁCIE
Metodika spracovania výsledkov hlasovania
Legislatíva k voľbe prezidenta Slovenskej republiky
   46. ZÁKON z 18. marca 1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
   9. ÚSTAVNÝ ZÁKON zo 14. januára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z.
Register kandidátov na funkciu prezidenta, 1.kolo
Register kandidátov na funkciu prezidenta, 2.kolo
Zoznam okresov SR
 

1. KOLO
TABUĽKY GRAFY MAPY
Súhrnné výsledky hlasovania
   podľa okresov a za SR    
   podľa obcí    
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
   podľa okresov a za SR   víťazi
     
   za SR počet, počet a podiel, podiel hlasov (odovzdané hlasy), podiel hlasov (zapísaní voliči)  
Účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele)   účasť voličov po okresoch

2. KOLO
TABUĽKY GRAFY MAPY
Súhrnné výsledky hlasovania a počet a podiel platných hlasov
   podľa okresov a za SR   víťazi
     
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov za SR počet, podiel  
Účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele)   účasť voličov po okresoch

OSTATNÉ
Úvodná stránka
Návod
 
Spolupracujúce organizácie
English version of these pages - anglická verzia stránok


Úvodná stránka | Index | Návod
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h