Vožba prezidenta '99 - number of valid votes for the SR Úvodná stránka Index
Pozri tiež : Počet a podiel hlasov za SR | Podiel hlasov pre kandidátov za SR (koláčový graf) | podiel hlasov (zapísaní voliči) | tabulárny výstup
Počet platných hlasov pre kandidátov za SR
Rudolf Schuster ... Kandidát postupujúci do druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky
Vladimír Mečiar ... Kandidát postupujúci do druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky
Michal Kováč ... Kandidát sa vzdal kandidatúry alebo sa stal nevolitežným pred druhým kolom vožby ...

Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright Š Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h