Menu

 

Zoznam okresov SR

Okres Názov Skratka Počet obcí
101 Okres Bratislava I B1 39
102 Okres Bratislava II B2 100
103 Okres Bratislava III B3 61
104 Okres Bratislava IV B4 78
105 Okres Bratislava V B5 106
106 Okres Malacky MA 50
107 Okres Pezinok PK 42
108 Okres Senec SC 51
201 Okres Dunajská Streda DS 121
202 Okres Galanta GA 83
203 Okres Hlohovec HC 45
204 Okres Piešťany PN 64
205 Okres Senica SE 52
206 Okres Skalica SI 42
207 Okres Trnava TT 111
301 Okres Bánovce nad Bebravou BN 62
302 Okres Ilava IL 62
303 Okres Myjava MY 32
304 Okres Nové Mesto nad Váhom NM 67
305 Okres Partizánske PE 52
306 Okres Považská Bystrica PB 69
307 Okres Prievidza PD 136
308 Okres Púchov PU 52
309 Okres Trenčín TN 110
401 Okres Komárno KN 106
402 Okres Levice LV 158
403 Okres Nitra NR 171
404 Okres Nové Zámky NZ 141
405 Okres Šaľa SA 42
406 Okres Topoľčany TO 88
407 Okres Zlaté Moravce ZM 46
501 Okres Bytča BY 32
502 Okres Čadca CA 73
503 Okres Dolný Kubín DK 42
504 Okres Kysucké Nové Mesto KM 27
505 Okres Liptovský Mikuláš LM 92
506 Okres Martin MT 101
507 Okres Námestovo NO 37
508 Okres Ružomberok RK 59
509 Okres Turčianske Teplice TR 32
510 Okres Tvrdošín TS 30
511 Okres Žilina ZA 161
601 Okres Banská Bystrica BB 133
602 Okres Banská Štiavnica BS 24
603 Okres Brezno BR 69
604 Okres Detva DT 49
605 Okres Krupina KA 49
606 Okres Lučenec LC 94
607 Okres Poltár PT 37
608 Okres Revúca RA 66
609 Okres Rimavská Sobota RS 150
610 Okres Veľký Krtíš VK 85
611 Okres Zvolen ZV 76
612 Okres Žarnovica ZC 34
613 Okres Žiar nad Hronom ZH 55
701 Okres Bardejov BJ 116
702 Okres Humenné HE 89
703 Okres Kežmarok KK 59
704 Okres Levoča LE 44
705 Okres Medzilaborce ML 30
706 Okres Poprad PP 89
707 Okres Prešov PO 174
708 Okres Sabinov SB 57
709 Okres Snina SV 45
710 Okres Stará Ľubovňa SL 61
711 Okres Stropkov SP 52
712 Okres Svidník SK 77
713 Okres Vranov nad Topľou VT 91
801 Okres Gelnica GL 30
802 Okres Košice I K1 55
803 Okres Košice II K2 58
804 Okres Košice III K3 26
805 Okres Košice IV K4 53
806 Okres Košice - okolie KS 142
807 Okres Michalovce MI 127
808 Okres Rožňava RV 87
809 Okres Sobrance SO 52
810 Okres Spišská Nová Ves SN 78
811 Okres Trebišov TV 124

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004