Definitívne výsledky hlasovania

Počty mandátov pridelené politickým subjektom

Kliknite na výsek v grafe alebo položku v legende.

súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty

počet mandátov pre SR v EP (zákonom stanovený počet)

republikové volebné číslo (RVČ)

Pridelenie mandátov politickým subjektom

Skratka
politického subjektu
Počet kandidátov Počet
platných
hlasov
Počet
mandátov
vzhľadom na RVČ
Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných hlasov
Pridelené
mandáty spolu
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

V zmysle § 220a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neujme sa funkcie zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
  • X – kandidát sa vzdal kandidatúry podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.