Definitívne výsledky hlasovania

Výsledky prednostného hlasovania postupujúcich politických subjektov

počet platných hlasov odovzdaných pre politický subjekt

počet voličov politického subjektu, ktorí využili právo prednostného hlasovania

podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania z počtu platných hlasov

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Poradie po zohľadnení
prednostného hlasovania
Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v % Kandidát
Bez dát

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu

Abecedné poradie Meno Priezvisko Poradie na hlasovacom lístku Politický subjekt Poznámka
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

N – V zmysle § 220a ods. (2) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neujme sa funkcie zvolená kandidátka politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie - Miriam Lexmann.

Počet prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov podľa politických subjektov a územného členenia

Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných prednostných hlasov Poznámka
Bez dát

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
  • X – kandidát sa vzdal kandidatúry podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.