Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Poznámky:

1 Ďalej ako „Počet zapísaných voličov“.

2 Ďalej ako „Počet vydaných obálok“.

3 Ďalej ako „Počet odovzdaných obálok“.

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
  • X – kandidát sa vzdal kandidatúry podľa § 84 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.