Všeobecné informácie

Územné členenie

Bez dát

Vysvetlivky:

 • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
 • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
 • Skratky politických subjektov – neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
 • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
 • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
 • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
 • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Voliči z cudziny – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska.
 • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR.
 • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
 • Poradie nástupu kandidáta – podľa § 68 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Územná jednotka bez výplne zatiaľ nemá spracovanú žiadnu okrskovú zápisnicu, preto sa pre ňu nezobrazujú žiadne informácie.
 • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyššia, Mozilla Firefox 56 a vyššia.

Štatistický úrad SR