Všeobecné informácie

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. (pdf - 143 KB) zo dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 29. februára 2020.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. (pdf - 936 KB) o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyššia, Mozilla Firefox 56 a vyššia.

Štatistický úrad SR