Definitívne výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:

-

voličov zapísaných v zoznamoch voličov

platných hlasov spolu

-

účasť

-

zúčastnených

-

voličov z cudziny

-

voličov z cudziny

-

voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 (osobne)

-

voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 (osobne)

Spracovaných z celkového počtu zápisníc |

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vysvetlivky:

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyššia, Mozilla Firefox 56 a vyššia.

Štatistický úrad SR