Počet a podiel zvolených starostov podľa politických subjektov za SR

Január 2018

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Október 2017

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Apríl 2017

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

November 2016

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Apríl 2016

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Október 2015

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Jún 2015

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie

Marec 2015

Názov politického subjektu Počet zvolených starostov Podiel v %
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát

Súbory na stiahnutie