Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. zo dňa 8. januára 2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 23. marca 2024.

Ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb postúpili Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky bol určený na sobotu 6. apríla 2024.

Voľby sa konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.