Voľby prezidenta SR

kandidát postupujúci do 2. kola
platných hlasov
kandidát postupujúci do 2. kola
platných hlasov

Platné hlasy odovzdané pre kandidátov podľa územného členenia

Vybrať obsah

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa územného členenia

oprávnených voličov
platných hlasov všetkých kandidátov

Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov z oprávnených voličov v % Podiel platných hlasov v % Poznámka
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
P – postupujúci kandidát
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
X – kandidát sa vzdal podľa § 104 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa typu obce a územného členenia

Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov v mestách a mestských častiach Podiel platných hlasov v mestách a mestských častiach v % Počet platných hlasov v obciach Podiel platných hlasov v obciach v % Poznámka
Vysvetlivky k použitým pojmom
P – postupujúci kandidát
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
typ obce – delenie obcí na mestá, mestské časti Bratislavy a mestské časti Košíc a obce, ktoré ku dňu konania volieb neboli vyhlásené za mesto
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu
X – kandidát sa vzdal podľa § 104 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kandidáti s najväčším počtom platných hlasov v krajoch, územných obvodoch a okresoch

Vybrať obsah

Zdroj: Štatistický úrad SR

Podiel platných hlasov pre kandidátov v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Územné členenie
Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
okres, v ktorom získal kandidát najväčší počet hlasov
platných hlasov
okres, v ktorom získal kandidát najmenší počet hlasov
platných hlasov
Zdroj: Štatistický úrad SR