Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
účasť
zapísaných voličov1
zúčastnených voličov2
odovzdaných obálok3
platných hlasov pre všetkých kandidátov4
potvrdených okrskových zápisníc5
volebných okrskov spolu
Vysvetlivky k použitým pojmom
1 počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
2 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
3 počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku
4 počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
5 počet a podiel potvrdených zápisníc okrskových volebných komisií
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj Počet volebných okrskov Počet potvrdených okrskových zápisníc Podiel potvrdených okrskových zápisníc v % Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu

Počet odovzdaných obálok

Vybrať obsah

Kraj Počet zúčastnených voličov Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov Podiel platných hlasov pre všetkých kandidátov v %
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu