Zoznam kandidátov

Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Titul Vek Zamestnanie Obec Poznámka
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
P – postupujúci kandidát
vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb
X – kandidát sa vzdal podľa § 104 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov