Definitívne výsledky hlasovania

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty

Číslo
politického
subjektu
Názov
politického subjektu
Počet
platných
hlasov
Podiel
platných
hlasov v %
Počet
získaných
mandátov
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súbory na stiahnutie

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty podľa územného členenia

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa územného členenia

Kraj Počet
platných
hlasov
spolu
Počet platných hlasov
TIP SMS OĽANO
NOVA
DS
Ľudo
Kaník
ŠANCA SME
RODINA
Boris
Kollár
SZS KOALÍCIA
SPOLOČNE
ZA
SLOVENSKO
MKDA
MKDSZ
VZDOR MOST-HÍD SNS Odvaha KSS SDKÚ-DS SMER-SD KDH SKOK! ĽS
Naše
Slovensko
#SIEŤ SMK-MKP PD SaS
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.

Súbory na stiahnutie

Politické subjekty, ktoré získali najväčší počet platných hlasov v jednotlivých okresoch a obciach

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.

Podiel platných hlasov v okresoch a obciach podľa politických subjektov

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie podľa § 47 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR, t. j. pre politickú stranu získanie najmenej 5 % platných hlasov, pre koalíciu zloženú z 2 alebo 3 politických strán získanie najmenej 7 % platných hlasov a pre koalíciu zloženú zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10 % platných hlasov.
  • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
  • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán sa výsledky hlasovania v obci Borovce, okres Piešťany nezarátavajú do výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.