Definitívne výsledky hlasovania

Výsledky prednostného hlasovania postupujúcich politických subjektov

Nebol vybraný žiadny politický subjekt

Hlasovanie pre politický subjekt

Bez dát

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na hlasovacom lístku Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v % Kandidát
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súbory na stiahnutie

Štruktúra zvolených poslancov podľa pohlavia

Zvolení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Abecedné poradie Meno a priezvisko Poradie na hlasovacom lístku Politický subjekt
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Počet prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov podľa politických subjektov a územného členenia

Poradie
na hlasovacom lístku
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet platných
prednostných hlasov
Poznámka
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súbory na stiahnutie

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie podľa § 47 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR, t. j. pre politickú stranu získanie najmenej 5 % platných hlasov, pre koalíciu zloženú z 2 alebo 3 politických strán získanie najmenej 7 % platných hlasov a pre koalíciu zloženú zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10 % platných hlasov.
  • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
  • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán sa výsledky hlasovania v obci Borovce, okres Piešťany nezarátavajú do výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.