Definitívne výsledky hlasovania

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty podľa územného členenia

Politické subjekty, ktoré získali najväčší počet platných hlasov v jednotlivých okresoch a obciach

Klikaním na politické subjekty v legende si navolíte vlastné zobrazenie.

Podiel platných hlasov v okresoch a obciach podľa politických subjektov

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa územného členenia

Kraj Počet platných hlasov spolu SĽS DOBRÁ VOĽBA SaS SME RODINA SHO ZA ĽUDÍ MÁME TOHO DOSŤ! SNS DS OĽANO Koalícia PS a SPOLU STANK 99 % KDH Slovenská liga VLASŤ MOST - HÍD SMER - SD SOLIDARITA HLAS ĽUDU MKÖ - MKS PSN ĽSNS Socialisti.sk
Bez dát

Vysvetlivky:

 • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
 • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
 • Skratky politických subjektov – neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
 • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
 • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
 • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
 • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Voliči z cudziny – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska.
 • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR.
 • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
 • Poradie nástupu kandidáta – podľa § 68 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Územná jednotka bez výplne zatiaľ nemá spracovanú žiadnu okrskovú zápisnicu, preto sa pre ňu nezobrazujú žiadne informácie.
 • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyššia, Mozilla Firefox 56 a vyššia.

Štatistický úrad SR